Přejít k obsahu

Přihláška

Účastnický poplatek

Vložné za účastníka (Kč):            4 050,- Kč za 1x ubytování

5 940,- Kč za 2x ubytování

Bankovní spojení (Kč):                   4811530257/0100 Kč

Vložné za účastníka ze zahraničí (EUR):

185,- EUR za 1x ubytování

220,- EUR za 2x ubytování     

Bankovní spojení pro zahraničí (EUR):      4845500267/0100 EUR

 

Variabilní symboly XX:

01 Fakulta strojní ČVUT v Praze

02 SJF STU v Bratislave

03 Slovenská technická univerzita v Bratislave

04 Technická univerzita v Košiciach

05 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

06 TU v Liberci

07 VUT v Brně Fakulta strojního inženýrství

08 Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

09 Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava

10 Západočeská univerzita v Plzni

11 Žilinská univerzita v Žilině

 

Z á v a z n á      p ř i h l á š k a

na konferenci (seminář): SESIA 2016

variabilní symbol: 214004xx (místo xx doplňte přidělené číslo)

Patička