Přejít k obsahu

Kontakty

Adresa fakulty

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni
Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitní 22, 306 14 Plzeň
Kontakt:
tel: +420 37 763 8001; fax: +420 37 763 8002;
e-mail: svatosoi@fst.zcu.cz

Kontakty na děkanát FST

Studijní oddělení
Děkan, tajemník, proděkani.

Většina zaměstnanců i studentů má zřízen email. Najdete jej v telefonním seznamu

Patička