Přejít k obsahu

Volby AS FST v r. 2017

Akademický senát FST vyhlašuje podle článku 6, odst.2, Volebního a jednacího řádu AS FST, řádné volby do Akademického senátu FST na období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2020


Termín řádných voleb byl usnesením AS FST stanoven na


Úterý 7. listopadu 2017 od 11:00 do 14:00 


Středu 8. listopadu 2017 od 11:00 do 14:00

Volby se budou konat ve vestibulu šedé budovy Univerzitní 22.

Návrh na kandidáta lze podat písemně prostřednictvím jakéhokoli člena volební komise k rukám předsedy volební komise nejpozději do 20. 10. 2017.

Součástí návrhu musí být jméno, příjmení, datum narození a studentské číslo, resp. osobní číslo kandidáta, pro kandidáty do části studentů, resp. akademických pracovníků.

Návrh musí dále obsahovat písemný souhlas kandidáta s návrhem.

Formuláře pro návrh kandidáta jsou k na sekretariátu DFST nebo u předsedy volební komise Doc. Ing. Ladislava Němce, CSc.

Výsledky voleb do AS FST 2018-2020

Zápis Volební komise

Patička