Přejít k obsahu

děkan Fakulty strojní Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
proděkan pro mezinárodní vztahy a projektovou činnost Fakulty strojní Ing. Roman Čermák, Ph.D.
proděkan pro spolupráci s praxí Fakulty strojní Ing. Jan Zdebor, CSc.
proděkan pro vzdělávací činnosti Fakulty strojní Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc.
proděkan pro výzkum, vývoj a inovace Fakulty strojní Doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D.
tajemník Fakulty strojní Ing. Milan Pinte, Ph.D.
asistentka proděkana Fakulty strojní Mgr. Eva Kučerová
asistentka proděkana Fakulty strojní Mgr. Šárka Kuthanová
sekretářka Fakulty strojní Irena Svatošová

Patička