Přejít k obsahu

Úřední sdělení FST

Usnesení AS FST - Volby kandidáta na děkana 21.05.2018
Organizační zabezpečení promocí v akademickém roce 2017/2018 pro absolventy studijních programů N2301, P2301 a B2301 Strojní inženýrství 14.05.2018
Zpráva Rady studijního programu P2301 za rok 2017 12.02.2018
Zpráva Rady studijního programu B2301 za rok 2017 07.02.2018
Zpráva Rady studijního programu N2301 za rok 2017 07.02.2018
Zpráva Rady studijního programu B2341 za rok 2017 07.02.2018
Zápis Volební komise - Volby do AS FST 14.11.2017
Kandidáti do AS FST 2017 06.11.2017
Vyhlášení termínu voleb 2017 29.10.2017
Návrh předpisu: Volební řád AS FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Statut FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Jednací řád VR FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Jednací řád AS FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Disciplinární řád FST 05.06.2017
Organizační zabezpečení promocí FST v ak. roce 2016/2017 15.05.2017
Zpráva Rady studijního programu P2301 za rok 2016 17.02.2017
Zpráva Rady studijního programu N2301 za rok 2016 17.02.2017
Zpráva Rady studijního programu B2341 za rok 2016 17.02.2017
Zpráva Rady studijního programu B2301 za rok 2016 17.02.2017
Pokyny k upřesňujícím zápisům na FST 13. - 24. 2. 2017 20.01.2017
Nedoručená rozhodnutí 30.09.2016
Nedoručená rozhodnutí 12.09.2016
Výsledky voleb AS FST 2016 - 2017 04.11.2015
Předběžné výsledky voleb do AS FST 2016-2017 26.10.2015
Zápis studentů přijatých ve 2. kole přijímacího řízení ke studiu na Fakultě strojní v akademickém roce 2015/2016 14.09.2015
Žádost o uznání předmětů z předchozího studia - Příloha 1 (Vyjádření katedry) 25.08.2015
Zprava rady SP N2301 za rok 2014 doc. Lašová 04.02.2015
Zpráva rady SP B2301 za rok 2014 doc. Kleinová 04.02.2015
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro studenty Fakulty strojní ZČU v Plzni 20.01.2015
Zásady požární ochrany pro studenty Fakulty strojní ZČU v Plzni 20.01.2015
Žádost o uznání předmětů z předchozího studia 18.06.2015

Návrhy předpisů

Návrh předpisu: Volební řád AS FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Statut FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Jednací řád VR FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Jednací řád AS FST 05.06.2017
Návrh předpisu: Disciplinární řád FST 05.06.2017
Archív

Patička