Přejít k obsahu

Dean of FST Announcements

Vyhlášky děkana FST

16D/2018 Imatrikulace studentů 1. ročníků FST 05.10.2018
13D/2018_D1 Dodatek k vyhlášce 13D/2018 31.08.2018
15D/2018 Stipendia za studijní výsledky studentů v navazujícím magisterském (N2301) a v bakalářských SP (B2301, B2341) 27.06.2018
14D/2018 Stipendia studentů doktorského SP P2301 26.06.2018
13D/2018 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2018/19 05.06.2018
12D/2018 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci 28.05.2018
11D/2018 Jmenování členů Oborových rad FST 19.04.2018
10D/2018 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU 29.03.2018
9D/2018 Organizační pokyny pro studenty (NMgr.,Bc.), kteří budou v AR 2018/2019 skládat SZZ 15.03.2018
8D/2018 Jmenování členů HR Award 15.03.2018
7D/2018 Magisterské a bakalářské SZZ na FST ZČU v Plzni 15.03.2018
6D/2018 O uskutečňování doktorského studijního programu 15.03.2018
5D/2018 Stanovení počtu kvalifikačních prací na jednoho pracovníka 15.03.2018
4D/2018 Garanti studijních programů a předmětů na FST ZČU v Plzni platných od AR 2019/2020 09.04.2018
3D/2018 Jmenování členů ekonomické komise FST 22.02.2018
2D/2018 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní 12.01.2018
1D/2018 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 12.01.2018
14D/2017 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 16.10.2017
13D/2017 Oborově specifické požadavky na pedagogickou, vědeckou a profesní kvalifikaci uživatele 11.12.2017
12D/2017 Stipendia za studijní výsledky studentů Fakulty strojní 19.09.2017
9D/2017_D1 Dodatek k vyhlášce 9D/2017 08.09.2017
11D/2017 Stipendia studentů doktorského studijního programu P2301 31.08.2017
9D/2017 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2017/18 22.08.2017
10D/2017 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 7. 2017 27.06.2017
8D/2017 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU 03.05.2017
3D/2017_D1 Dodatek k vyhlášce 3D/2017 20.04.2017
7D/2017 Jmenování týmu pro zabezpečení kvality 20.04.2017
6D/2017 Exkurze studentů B2341 do výrobních podniků 17.03.2017
5D/2017 Harmonogram AR 2017/18 pro studenty (NMgr., Bc.), kteří budou v tomto roce skládat SZZ 03.03.2017
4D/2017 Jmenování rad studijních programů na FST 01.03.2017
3D/2017 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 06.02.2017
2D/2017 Uskutečňování doktorského studijního programu 06.02.2017
1D/2017 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní 06.02.2017
12D/2016 Postup při ověřování původnosti kvalifikačních prací 06.12.2016
11D/2016 Jmenování pedagogické komise FST ZČU 17.10.2016
10D/2016 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 17.10.2016
9D/2016 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2016/17 24.06.2016
6D/2016 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 6. 2016 10.05.2016
5D/2016 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU v Plzni 15.04.2016
Dodatek k vyhlášce děkana č. 3D/2016 - Rozdělení studentů 2. ročníku programu B2301 na jednotlivá zaměření pro AR 2016/17 13.04.2016
16D/2015 Imatrikulace studentů 1. ročníků FST 06.10.2015
15D/2015 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci 06.10.2015
12D/2015 Zápisy v akademickém roce 2015/16 12.06.2015
3D/2015_D1 Dodatek č.1 k 3D/2015 - Rozdělení studentů 2. ročníku programu B2301 na jednotlivá zaměření pro 2015/16 13.04.2015
10D/2015 Jmenování strategického týmu FST 13.04.2015
9D/2015 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 13.04.2015
7D/2015 Jmenování týmu pro zabezpečení kvality 23.03.2015
6D/2015 Harmonogram AR 2015/16 pro studenty, kteří budou v tomto roce skládat SZZ 19.03.2015
1D/2015 Termín upřesňujících zápisů na FST 09.01.2015
19D/2014 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci 05.12.2014
18D/2014 Jmenování členů disciplinární komise FST 03.12.2014
17D/2014 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 21.10.2014
16D/2014 Snížení stavu zaměstnanců k 1.11.2014 01.10.2014
13D/2014 Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu na FST 16.07.2014
11D/2014 Změna limitu získání kreditů za první semestr studia 26.06.2014
9D/2014 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 8. 2014 13.06.2014
7D/2014 Předání výsledků kontroly splněných předmětů 03.06.2014
2D/2014 Dodatek č.1 Rozdělení studentů 2. ročníku programu B2301 – Strojní inženýrství na jednotlivá zaměření pro akademický rok 2014/2015 11.04.2014
3D/2014 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 04.04.2014
2D/2014 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na Fakultě strojní 28.02.2014
6D2012 Dodatek č. 1 JMENOVÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 04.10.2013
10D/2013 Povinná účast studentů na výuce 19.09.2013
9D/2013 Motivační systém pro studenty FST vyjíždějící na studium, stáž nebo praxi do zahraničí 19.09.2013
6D/2013 Kritéria hodnocení státní závěrečné zkoušky jako celku na Fakultě strojní ZČU v Plzni 19.09.2013
3D/2013 Jmenování rad studijních programů na Fakultě strojní 19.09.2013
2D/2013 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na FST 19.09.2013
8D/2012 Jmenování oborové rady oboru "Stavba energetických strojů a zařízení" 19.09.2013
6D/2012 Jmenování disciplinární komise 19.09.2013
4D/2012 PŘEDSTAVITEL VEDENÍ FST PRO KVALITU, PROJEKTOVÝ TÝM K ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY NA FST 19.09.2013
13D/2011 KARIÉRNÍ ŘÁD FAKULTY STROJNÍ ZČU 19.09.2013
12D/2011 ZÁSADY ŘÍZENÍ ČINNOSTÍ V OBLASTI VaVaI NA FST PO ZAHÁJENÍ ČINNOSTI RTI 19.09.2013
3D/2010 Úprava studijních plánů u bakalářských studijních programů komb. formy studia 19.09.2013
Archive

Patička