Přejít k obsahu

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni si připomíná 65 let od vzniku technického vzdělávání v Plzni

1.12.2015 – Zástupci fakulty a hosté si dnes připomněli výročí vzniku technického vzdělávání v Plzni.

Již 65 let vzděláváme studenty v technických oborech, které měly i dobách minulých svoji budoucnost, některé přetrvaly do dnešních dnů a my doufáme a děláme vše pro to, aby naše obory byly i dnes orientované do budoucna a zajistily našim absolventům místo na trhu práce a tím i jejich budoucnost. V tomto roce si připomínáme půlkulaté výročí vzniku technického vzdělávání v Plzni, které již v dobách minulých podpořilo ekonomický růst města a rozvoj světových technologií v našem regionu.

Na dnešním setkání vystoupili zástupci technických fakult z celé České Republiky a společně s námi vzpomněli 65 leté fungování technického vysokoškolského vzdělávání v Plzni, ale i nastínili další směřování fakulty a její budoucnost. Děkan fakulty doc. Ing. Milan Edl, PhD. vyjádřil podporu technického vzdělávání a další činnost fakulty: „technika se nejrychleji rozvíjela v průběhu průmyslové revoluce a troufnu říct, že jsme opět v průmyslově revolučním období, kde hlavními atributy této revoluce jsou biomechanika, mechatronika, nanotechnologie, biotechnologie, informační technologie, služby a znalosti“.

Při příležitosti 65. let technického vzdělávání si fakulta též připomíná „60 let jádra“ a připravila pro zaměstnance a studenty tematickou výstavu, kterou můžete shlédnout v budově Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Výstavu pro plzeňskou vysokou školu získal proděkan fakulty strojní pro spolupráci s praxí Ing. Jan Zdebor.

07.12.15

Zpět na seznam aktualit

Patička