Přejít k obsahu

Strategičtí partneři FST

FST spolupracuje s významnými průmyslovými podniky v následujících oblastech spolupráce:

 • semestrální, bakalářská, diplomová, disertační práce,
 • participace na výzkumných projektech,
 • participace na výuce,
 • realizace studijních stáží,
 • účast na obhajobách kvalifikačních prací,
 • účast v Průmyslové radě FST,
 • Formule SAE,
 • realizace na kurzech celoživitního vzdělávání.

Těmito partnery zejména jsou: 

Škoda Holding, a.s. včetně dalších transformovaných společností;
Škoda JS a.s.;
Škoda Auto, a.s.;
Robert Bosch,a.s.;
Witte Nejdek spol s r.o. a další.

V roce 2007 byly uzavřeny další rámcové smlouvy o spolupráci.
Jednalo se např. o Motor Jikov Group, a.s.; Jihostroj, a.s., ČZ,a.s. Strakonice; MBtech Bohemia s.r.o. ...

S mnoha dalšími partnery pokračuje dlouhodobá spolupráce hlavně v oblasti

 • společného řešení projektů (MPO, 1M-výzkumná centra atd.)
 • společného řešení výzkumně - vývojových prací.
  Výzkumně - vývojové práce byly prováděny formou zakázek např. pro firmy:
  ComtesFHT s.r.o.; Škoda Výzkum s.r.o.; SVUM a.s.; Škoda Steel a.s.; Czech Precision Forge a.s.; Škoda Transportation s.r.o; CZ Loko, a.s.; Bonatrans, a.s. Bohumín ...

V závěru roku 2007 byly podepsány rámcové dohody o spolupráce mezi ZČU v Plzni a koncerny ZF Friedrichshafen AG a ABB s.r.o.

Patička