Přejít k obsahu

Výzkumný potenciál FST

Fakulta strojní západočeské univerzity v Plzni představuje svými pěti oborovými katedrami, regionálním technologickým institutem (RTI) a výzkumným centrem tvářecích technologií (FORTECH) významnou vědecko - výzkumnou a vývojovou základnu v západočeském regionu. Fakulta strojní západočeské univerzity v Plzni se podílí na následujících činnostech: 

  • aplikovaný výzkum směřovaný ke specifickému a praktickému cíli
  • experimentální vývoj, jako systematická práce využívající existujících znalostí získaných výzkumem nebo zkušenostmi


proděkan FST pro spolupráci s praxí

Další informace naleznete také v příručce " Západočeská univerzita - Váš partner", která má za cíl rozšířit spolupráci s podniky, ostatními organizacemi ze sféry služeb, případně státní správy.

Podívejte se také na vybavení fakulty speciálním hardwarem a softwarem a experimentálním zařízením

Patička