Přejít k obsahu

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Název studijního programu:   Strojní inženýrství (N2301)

Standardní délka studia:        2 roky (možnost prodloužit na 3 roky)

Forma studia:                            prezenční, kombinovaná

 

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul „inženýr“ (ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

Absolvent může po dvouleté praxi v oboru požádat na centrále FEANI v Bruselu diplom s titulem EUR ING. Tím je mu uznána plná vysokoškolská kvalifikace pro práci v daném oboru v kterékoliv zemi Evropské unie.

 

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení se uchazeč hlásí přímo na jeden z  nabízených oborů magisterského studijního programu Strojní inženýrství (N2301):

-       Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie(garantuje katedra materiálu a strojírenské metalurgie – KMM)   

-       Strojírenská technologie-technologie obrábění (garantuje katedra technologie obrábění – KTO)

-       Stavba výrobních strojů a zařízení (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)

-       Stavba energetických strojů a zařízení (garantuje katedra energetických strojů a zařízení– KKE)

-       Průmyslové inženýrství a management (garantuje katedra průmyslového inženýrství a managementu – KPV)

-       Dopravní a manipulační technika (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)

-       Stavba jaderně energetických zařízení – pouze prezenční formou (garantuje katedra energetických strojů a zařízení– KKE)

-       Konstrukce zdravotnické techniky – pouze prezenční formou (garantuje katedra konstruování strojů – KKS)

 

Uchazečům doporučujeme podat si kromě zvoleného studijního oboru (priorita 1) ještě přihlášku na náhradní studijní obor (priorita 2), kam budou zařazeni v případě, že prioritní obor nebude z důvodu malého počtu uchazečů otevřen. V tomto případě uchazeč platí pouze jeden poplatek za přihlášku s prioritou jedna.

 

Vizualizace studijního plánu.

 

Podmínky pro přijetí

Nutnou podmínkou pro přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně dokončené bakalářské studium. Požadované doklady.

Patička