Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Dopravní a manipulační technika 

Tento studijní obor, garantovaný katedrou konstruování strojů, poskytuje vzdělání budoucím konstruktérům i profesionálním uživatelům silničních a kolejových vozidel a manipulační techniky ve výrobních systémech, stavebnictví a dopravě. Závěr studia a diplomovou práci lze zaměřit buď na silniční nebo kolejová vozidla. Absolventi se uplatní především jako technici v řídících a organizačních funkcích při výrobě, provozu a v opravnách silničních a kolejových vozidel. Znalosti progresivních inženýrských poznatků, metod a využití počítačové podpory konstruování (CAD) však umožňují též uplatnění v projekci, konstrukci, výpočtech a výzkumu dopravní a manipulační techniky u malých i velkých firem jakož i v odborné pedagogické práci na středních i vysokých školách. Absolventi se mohou též uplatnit i v jiných strojírenských oborech.

Patička