Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Konstrukce zdravotnické techniky 

Nový magisterský obor umožní studentům osvojit si zásady a odborné činnosti v oblasti techniky pro zdravotnické účely. Při studiu tohoto oboru studenti získají potřebné znalosti z oblasti konstrukce, mechaniky a elektrotechniky, ale i z oblasti mechatroniky, řídící i měřicí techniky včetně vybraných zdravotnických oborů. Náročnost studia spočívá ve zvládnutí předmětů jak technických, tak i zdravotnických.

Absolvent tohoto studijního oboru by měl být schopen návrhu, tvorby a inovace základních konstrukčních systémů jednoúčelových i složitých zdravotnických zařízení určených k manipulační činnosti s pacientem, rehabilitaci apod. Studium oboru umožní absolventu orientovat se ve složitých technických zařízení využívaných ve zdravotnictví. Absolventi tohoto oboru najdou uplatnění především v oblasti konstrukce zdravotnické techniky, ale i v dalších oborech jako např. v konstrukčních kancelářích, servisních střediscích apod.

Patička