Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Průmyslové inženýrství a management 

Studijní obor poskytuje vzdělání budoucím pracovníkům v průmyslových podnicích. Absolventi budou mít základní znalosti strojního inženýra a hlubší znalosti v problematice managementu, výroby a aplikace informačních a komunikačních technologií v průmyslových podnicích. Průmyslový inženýr má rozvinuté systémové myšlení se znalostmi a dovednostmi aplikace teorie systémů na průmyslový podnik a jeho okolí. Je schopen analyzovat průmyslový podnik, nacházet prvky a vazby v podniku a vazby podniku na jeho okolí navrhovat změny vedoucí ke zlepšení funkčnosti podniku jako celku. Je také schopen navrhovat nové průmyslové podniky. Průmyslový inženýr má znalosti a dovednosti nutné k zabezpečení a řízení úspěšného průběhu procesu tvorby nových hodnot. Uplatní se při ekonomických, plánovacích, informačních, řídících a personálních činnostech v podnicích různé velikosti. Absolventi se mnou svými znalostmi uplatnit i mimo oblast průmyslu.

Patička