Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Stavba energetických strojů a zařízení 

Obor poskytuje vzdělání ve dvou zaměřeních: K1-Tepelně energetická zařízení a K2-Průmyslová energetika. Studium je zaměřeno na komplexní návrhy a konstrukci parních a plynových turbin, turbokompresorů, klasických a spalinových kotlů, paroplynových zařízení, jaderných reaktorů, regulaci a automatizaci energetických strojů a na projektování energetických centrál. V zaměření Průmyslová energetika je hlavní důraz kladen na průmyslová tepelná zařízení a spotřebiče, na likvidaci a energetické využití odpadu a na optimalizaci ve výrobě i využití energie. Studijní systém umožňuje také volbu studia předmětu spalovací motory, dále předmětů, věnovaných využívání vodní, sluneční a větrné energie a předmětů, zaměřených na ekologické problémy výroby a spotřeby energie. Do všech předmětů je organicky a účelově začleněno využívání výpočetní techniky. Absolventi těchto zaměření se uplatní jako projektanti, konstruktéři nebo výzkumní pracovníci ve výrobě i provozu tepelných zařízení.

Patička