Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Stavba výrobních strojů a zařízení 

V tomto studijním oboru, garantovaném katedrou konstruování strojů, lze získat univerzálně využitelné vzdělání pro konstruování strojů a zařízení. Závěr studia a diplomovou práci lze zaměřit na obráběcí nebo tvářecí stroje, příp. na univerzální technická zařízení nebo komponenty strojů. Absolventi se úspěšně uplatňují jako projektanti, konstruktéři a výpočtáři se znalostmi progresivních inženýrských poznatků, metod a využití počítačové podpory konstruování (CAD). Uplatňují se proto též jako provozní a výrobní technici a po přiměřené praxi i jako vědeckovýzkumní, obchodní nebo řídící pracovníci malých i velkých firem a v neposlední řadě i jako odborní středoškolští nebo vysokoškolští učitelé. Koncepce studia umožňuje relativně rychlé uplatnění i v jiných strojírenských oborech.

Patička