Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Strojírenská technologie – technologie obrábění 

Studijní obor poskytuje vzdělání budoucím pracovníkům strojírenských podniků, ve kterých je výroba realizována obráběním případně v nich probíhá i montážní proces. Absolvent oboru získává potřebné vědomosti o vlastním procesu obrábění jakož i montáže, o nářadí a způsobech jeho zajištění, doplněné o problematiku projektování výrobních procesů v návaznosti na automatizaci a programování NC strojů. Je rovněž připraven řešit technologické projekty, včetně manipulace s materiálem a robotizace, problematiku pracovního prostředí, racionalizace, ergonomie a techniky prostředí. Je připraven k využívání výpočetní techniky pro automatizaci inženýrských prací. Studiem problematiky řízení a zabezpečování jakosti a předmětů, souvisejících s podnikatelskou činností se značně rozšiřuje možnost jeho uplatnění v praxi. Získává rovněž potřebné vědomosti z ekonomiky, managementu, jakož i další znalosti, nezbytné pro založení a provozování menších strojírenských firem. Absolventi uvedeného oboru naleznou svá uplatnění nejenom ve výrobní sféře a ve výzkumu, ale i jako učitelé středních eventuálně vysokých škol.

Patička