Přejít k obsahu

Jak vyplnit přihlášku

V případě e-přihlášky Vás systém povede krok po kroku. U papírové přihlášky dbejte na čitelnost!

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti nepožadujeme. V e-přihlášce je však možné upozornit na zdravotní specifika. Uchazeč bude následně kontaktován pracovnicemi Informačního poradenského centra ZČU, které se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami pracují.

Uchazeči do bakalářského studijního programu B2301 / B2341

 • vyplňte studijní program, na který se hlásíte

 • vyplňte osobní údaje

 • vyplňte požadované výsledky ze SŠ (vyplní i uchazeči z VOŠ):

  • průměrný prospěchza jednotlivé ročníky studia* (do průměru se nezapočítává známka z chování)

  • průměrný prospěch z maturity – pokud už uchazeč maturitu úspěšně složil

  • koncové známky z matematiky za jednotlivé ročníky *

 * Uchazeči v 1. kole, kteří dosud na SŠ studují, uvedou koncové výsledky za 1.-3. ročník, za 4. ročník pak výsledky z 1. pololetí. V případě 2-3leté nástavby uveďte údaje pouze z tohoto studia.

 • vyplňte předchozí studium na VŠ (i neúspěšné) - hlásíte se z VŠ, i když jste předchozí studium na VŠ nedokončil(a) a dosažený stupeň vzdělání je úplné střední s maturitou

Uchazeči do navazujícího magisterského programu N2301

 • vyplňte studijní program a obor, na který se hlásíte - uchazeči mohou vyplnit 1 až 2 obory na jednu přihlášku, případně podat více e-přihlášek; nezapomeňte zvolit pořadí priorit u jednotlivých oborů – administrativní poplatek zaplaťte pouze u přihlášky s prioritou 1
  (Pozor! Přihlášky na rozdílné studijní programy, např. B2301 a N2301, je nutné podat a zaplatit zvlášť.)

 • vyplňte osobní údaje

 • vyplňte předchozí studium na VŠ – pokud zatím nemáte studium dokončené, titul bude doplněn po předložení diplomu

 

Uchazeči o opakované přijetí po předchozím neúspěšném studiu na FST

Zaktualizujte údaje v přihlášce, nezapomeňte uvést své předchozí studium na FST - i stávající, dosud neukončené (do kolonky Ukončení studia v tomto případě dopište „Studuji“). Není nutné znovu uvádět studijní výsledky ze střední školy, protože podle nich už nebudete posuzován(a). 

Patička