Přejít k obsahu

Nové anorganicko-organické hybridní nanomateriály

Kód projektu: IAAX08240901
Poskytovatel: Akademie věd České republiky
Doba trvání: 01.01.2009 - 31.12.2013
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

montmorillonit; hybridní nanomateriál; calixareny; katalyzátory; imobilizace; enzymu; optické senzory; rozpoznání/komplexace neutrálních látek; rozpoznání/komplexace kationtu;

Zpět na seznam projektů

Interní projekty FST na podporu výzkumu a vývoje - v současnosti uzavřeno

Fakultní soutěž je vyhlašována za účelem podpory výzkumně vývojové činnosti fakulty, a to zejména takových výzkumných projektů specifického výzkumu, na kterých se podílí výzkumné týmy složené z akademických pracovníků a studentů doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

Cílem soutěže je podpořit zejména:
  • projekty, které budou zahajovat nebo rozpracovávat perspektivní výzkumnou problematiku s tím, že v rámci interních projektů budou pro příští období připraveny a podány projekty v rámci externích národních nebo mezinárodních výzkumných programů.
  • činnost řešitelských kolektivů, které v současné době neřeší žádný větší projekt, ale jejichž řešitelský potenciál se  v posledních letech významně podílel na výstupech FST v oblasti VaV.

Interní projekty FST v r. 2008

V tomto roce byla zvolena jiná metodika přidělování interních projektů. Hlavními řešiteli a garanty projektů jsou tři výzkumná centra působící na FST.

Zde naleznete potřebné dokumenty.

Patička