Přejít k obsahu

Mezinárodní spolupráce ve výzkumu vlastností vody a vodných směsí v rámci IAPWS

Kód projektu: LA09011
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání: 01.01.2009 - 31.12.2012
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

voda, vodní pára, vodné roztoky, podchlazená voda, nukleace, kondenzace, kavitace, termofyzikální vlastnosti, přenosové jevy, palivové články, chemie energetických cyklů

Zpět na seznam projektů

Interní projekty FST na podporu výzkumu a vývoje - v současnosti uzavřeno

Fakultní soutěž je vyhlašována za účelem podpory výzkumně vývojové činnosti fakulty, a to zejména takových výzkumných projektů specifického výzkumu, na kterých se podílí výzkumné týmy složené z akademických pracovníků a studentů doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

Cílem soutěže je podpořit zejména:
  • projekty, které budou zahajovat nebo rozpracovávat perspektivní výzkumnou problematiku s tím, že v rámci interních projektů budou pro příští období připraveny a podány projekty v rámci externích národních nebo mezinárodních výzkumných programů.
  • činnost řešitelských kolektivů, které v současné době neřeší žádný větší projekt, ale jejichž řešitelský potenciál se  v posledních letech významně podílel na výstupech FST v oblasti VaV.

Interní projekty FST v r. 2008

V tomto roce byla zvolena jiná metodika přidělování interních projektů. Hlavními řešiteli a garanty projektů jsou tři výzkumná centra působící na FST.

Zde naleznete potřebné dokumenty.

Patička