Přejít k obsahu

Vývoj velkých kovacích lisů pro volné kování s lisovací silou 100 - 200 MN

Kód projektu: FR-TI1/045
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba trvání: 01.04.2009 - 30.11.2011
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Vývoj; kovací lis; kompletní výpočet; konstrukční návrh; hydraulický systém; technologie opracování; vedení pohyblivých částí; typová řada

Zpět na seznam projektů

Interní projekty FST na podporu výzkumu a vývoje - v současnosti uzavřeno

Fakultní soutěž je vyhlašována za účelem podpory výzkumně vývojové činnosti fakulty, a to zejména takových výzkumných projektů specifického výzkumu, na kterých se podílí výzkumné týmy složené z akademických pracovníků a studentů doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

Cílem soutěže je podpořit zejména:
  • projekty, které budou zahajovat nebo rozpracovávat perspektivní výzkumnou problematiku s tím, že v rámci interních projektů budou pro příští období připraveny a podány projekty v rámci externích národních nebo mezinárodních výzkumných programů.
  • činnost řešitelských kolektivů, které v současné době neřeší žádný větší projekt, ale jejichž řešitelský potenciál se  v posledních letech významně podílel na výstupech FST v oblasti VaV.

Interní projekty FST v r. 2008

V tomto roce byla zvolena jiná metodika přidělování interních projektů. Hlavními řešiteli a garanty projektů jsou tři výzkumná centra působící na FST.

Zde naleznete potřebné dokumenty.

Patička