Přejít k obsahu

Výzkum a vývoj nanokompozitních biologicky rozložitelných materiálů s vysokou přidanou hodnotou

Kód projektu: FR-TI1/566
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba trvání: 01.07.2009 - 30.06.2013
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

nanokompozitní materiál; škrob; jíl; mechanické vlastnosti; bariérové vlastnosti/propustnost plynů; teplotní vlastnosti/hořlavost; vliv na životní prostředí

Zpět na seznam projektů

Interní projekty FST na podporu výzkumu a vývoje - v současnosti uzavřeno

Fakultní soutěž je vyhlašována za účelem podpory výzkumně vývojové činnosti fakulty, a to zejména takových výzkumných projektů specifického výzkumu, na kterých se podílí výzkumné týmy složené z akademických pracovníků a studentů doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

Cílem soutěže je podpořit zejména:
  • projekty, které budou zahajovat nebo rozpracovávat perspektivní výzkumnou problematiku s tím, že v rámci interních projektů budou pro příští období připraveny a podány projekty v rámci externích národních nebo mezinárodních výzkumných programů.
  • činnost řešitelských kolektivů, které v současné době neřeší žádný větší projekt, ale jejichž řešitelský potenciál se  v posledních letech významně podílel na výstupech FST v oblasti VaV.

Interní projekty FST v r. 2008

V tomto roce byla zvolena jiná metodika přidělování interních projektů. Hlavními řešiteli a garanty projektů jsou tři výzkumná centra působící na FST.

Zde naleznete potřebné dokumenty.

Patička