Přejít k obsahu

Průmyslový výzkum a vývoj za studena válcovaných folií s tloušťkou pod 0,2 mm ze slitin na bázi Ni a Cu

Kód projektu: FR-TI2/082
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba trvání: 01.01.2010 - 31.12.2013
Hlavní řešitel:

Klíčová slova

Nikl; Měd; válcování za studena; magnetické a elektrické vlastnosti; tenké fólie

Zpět na seznam projektů

Interní projekty FST na podporu výzkumu a vývoje - v současnosti uzavřeno

Fakultní soutěž je vyhlašována za účelem podpory výzkumně vývojové činnosti fakulty, a to zejména takových výzkumných projektů specifického výzkumu, na kterých se podílí výzkumné týmy složené z akademických pracovníků a studentů doktorských a navazujících magisterských studijních programů.

Cílem soutěže je podpořit zejména:
  • projekty, které budou zahajovat nebo rozpracovávat perspektivní výzkumnou problematiku s tím, že v rámci interních projektů budou pro příští období připraveny a podány projekty v rámci externích národních nebo mezinárodních výzkumných programů.
  • činnost řešitelských kolektivů, které v současné době neřeší žádný větší projekt, ale jejichž řešitelský potenciál se  v posledních letech významně podílel na výstupech FST v oblasti VaV.

Interní projekty FST v r. 2008

V tomto roce byla zvolena jiná metodika přidělování interních projektů. Hlavními řešiteli a garanty projektů jsou tři výzkumná centra působící na FST.

Zde naleznete potřebné dokumenty.

Patička