Přejít k obsahu

Ocenění FST udělaná na VR FST 2017

Zahájení prosincové VR FST (schvalování navrženého programu)
Komise pro udělování Zlatých medailí při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně letos udělila Zlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy profesoru Stanislavu Hosnedlovi z Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Strojírenský měsíčník MM Průmyslové spektrum jej tak uvádí do Síně slávy česko-slovenských strojařů.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (5) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje bronzovou pamětní medaili FST doc. Ing. Vladislavu Polachovi, CSc. (bývalý pedagog na KKE, zabývá se spalovacími zařízeními, výměníky tepla a technikou životního prostředí) za  dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Fakultou strojní.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (5) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje bronzovou pamětní medaili FST prof. Ing. Antonínu Zelenkovi, CSc. (rozvoj doktorského studijního programu) za  dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Fakultou strojní.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (5) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje bronzovou pamětní medaili FST Ing. Vojtěchu Holubovi za  dlouhodobou a úspěšnou spolupráci s Fakultou strojní.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (6) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje PAMĚTNÍ LIST FST realizačnímu týmu projektu RTI za  mimořádné úsilí a zásluhy o vznik výzkumného centra.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (6) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje PAMĚTNÍ LIST FST Ing. Ladislavu Krajícovi, Ph.D. (expert na provoz jaderných elektráren a pedagog) za  dlouhodobou spolupráci s Fakultou strojní.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (6) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje PAMĚTNÍ LIST FST Ing. Pavlu Šimákovi (vedoucí útvaru Lidských zdrojů pro Jižní Čechy, ČEZ) za  dlouhodobou spolupráci s Fakultou strojní.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (6) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje PAMĚTNÍ LIST FST Mgr. Ritě Firýtové (Katedra rehabilitačních oborů, FZS) za  dlouhodobou spolupráci s Fakultou strojní.
Děkan Fakulty strojní dle čl. 30 odstavce (6) Statutu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni uděluje PAMĚTNÍ LIST FST Ing. Petru Vlčkovi (Vedoucí konstrukční kanceláře, Machinery design, s.r.o.) za  dlouhodobou spolupráci s Fakultou strojní.

Ocenění FST udělaná na VR FST 2016

Program prosincové VR FST konané 6. 12. 2016
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Jiřímu Fialovi (ředitel Globálního R&D centra ve společnosti Doosan Škoda Power)
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Jiřímu Fialovi (ředitel Globálního R&D centra ve společnosti Doosan Škoda Power)
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Václavu Jeništovi (zakladatel, bývalý ředitel a jednatel společnosti WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Václavu Jeništovi (zakladatel, bývalý ředitel a jednatel společnosti WITTE Nejdek, spol. s r.o.)
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Karlu Wagnerovi, CSc. (technický expert pro jaderné elektrárny typu VVER ve společnosti ŠKODA JS a.s. a učitel na KKE/FST/ZČU v Plzni)
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Karlu Wagnerovi, CSc. (technický expert pro jaderné elektrárny typu VVER ve společnosti ŠKODA JS a.s. a učitel na KKE/FST/ZČU v Plzni)
Předání pamětní bronzové medaile Ing. Karlu Wagnerovi, CSc. (technický expert pro jaderné elektrárny typu VVER ve společnosti ŠKODA JS a.s. a učitel na KKE/FST/ZČU v Plzni)
Předání pamětní bronzové medaile prof. Ing. Jiřímu Linhartovi, CSc. (pedagog a VaV pracovník KKE/FST/ZČU v Plzni)
Předání pamětní bronzové medaile prof. Ing. Jiřímu Linhartovi, CSc. (pedagog a VaV pracovník KKE/FST/ZČU v Plzni)
Předání pamětní bronzové medaile prof. Ing. Jiřímu Linhartovi, CSc. (pedagog a VaV pracovník KKE/FST/ZČU v Plzni)
Předání pamětní bronzové medaile prof. Ing. Radimu Marešovi, CSc. (pedagog a VaV pracovník KKE/FST/ZČU v Plzni)

Patička