Přejít k obsahu

Vyběrová řízení ERASMUS+ a INTER

POZOR

Je vyhlášeno 2.kolo výběrového řízení na studentské stáže v programu ERASMUS+ (studijní stáže) na 2017/2018.
Deadline na podání přihlášky je 3.4.2017 na sekretariátu DFST.

Zájemci o účast v programu dodají následující:

  1. Vyplněnou přihlášku do programu (možno stáhnout z WWW odd. Zahraničních vztahů podle typu programu) s uvedením cílové unoverzity
  2. Životopis
  3. Dokument obsahující následující údaje:
  • Identifikační a kontaktní údaje:
    Jméno a příjmení studenta, studentské číslo
    Forma (Bc., NMgr., PhD), obor a ročník studia.
    Údaje o relevantním jazykovém vzdělání - podle cílové destinace (např. absolvované zkoušky angličtiny, němčiny, popř. dalších jazyků včetně hodnocení)

Detaily jsou ve výzvě pro 2.kolo. Obsazujte pouze volná místa - přehled aktuálního obsazení mobilit na FST je zde.

Texty předchozích výzev:

Text vyhlášení 1.kola výběrového řízení na ERASMUS+ 2017-2018 je k dispozici ZDE.

Text vyhlášení 2.kola výběrového řízení na INTER-2017 je k dispozici ZDE.

Seznam destinací pro program Erasmu+ na rok 2017/2018 je k dispozici ZDE.

Pravidla zapojení do programu INTER-2017 jsou k dispozici ZDE.

Výše stipendií z programu INTER-2017 je k dispozici ZDE.

Studenti mohou požádat o mimořádné stipendium za účelem dofinancování mobility z prostředků FST. Student podá žádost na děkanátu FST a v příloze uvede kalkulaci nákladů a příjmů podle tabulky, která je k dispozici ZDE. Předpokládaná výše podpory je cca.50-60% rozdílu mezi náklady a příjmy (podle povahy a výše nákladů),

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se mobilit kontaktujte koordinátora FST Ing. Romana Čermáka, Ph.D.

Podrobnější informace naleznete na stránkách odboru Zahraničních vztahů ZČU.

Patička