Přejít k obsahu


Pedagogičtí poradci

Pro usnadnění orientace ve studiu, při předzápisu a zápisu předmětů, jsou studentům k dispozici pedagogičtí poradci.

Bakalářský studijní program „Strojní inženýrství“ B2301

Studijní poradci pro 1. a 2. ročník

  • doc. Ing. Václav Vaněk, Ph.D. (KKS)
  • doc. Ing. Ludmila Kučerová, Ph.D. (KMM)


Studijní poradci pro 3. ročník

Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie


Strojírenská technologie-technologie obrábění


Stavba výrobních strojů a zařízeníd


Stavba energetických strojů a zařízení


Dopravní a manipulační technika


Průmyslové inženýrství a management


Studijní poradci  pro bakalářský studijní program „Strojírenství“ B2341

Diagnostika a servis silničních vozidel

 

Studijní poradci pro navazující magisterský studijní program „Strojní inženýrství“ N2301

Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie


Strojírenská technologie-technologie obrábění


Stavba výrobních strojů a zařízení


Stavba energetických strojů a zařízení


Dopravní a manipulační technika


Průmyslové inženýrství a management


Konstrukce zdravotnické techniky


Stavba jaderně energetických zařízení