Přejít k obsahu

Vyhlášení soutěžní přehlídky

Fakulta strojní zve studenty v bakalářském, magisterském a doktorském studiu na

Soutěžní přehlídku studentských a doktorských prací FST 2017

Termín na podání přihlášek: do 7. dubna 2017 výhradně elektronicky na adresu: svoc.fst@gmail.com

 

Katedrální přehlídky: do 11. dubna 2017
Fakultní přehlídka: 27. dubna 2017

Doktorské práce budou do soutěže přijímány pouze v cizím jazyce (prezentace v angličtině nebo němčině), u středoškolských, magisterských a bakalářských prací je anglický jazyk doporučen.

Přehlídka bude opět dotována kvalitními sponzorskými cenami za umístění na předních místech.

Zvláštní ocenění obdrží nejlépe jazykově připravené a přednesené cizojazyčné práce, které budou prioritně v angličtině, nebo po dohodě i v některém dalším světovém jazyce.

Formuláře přihlášek s podrobnějšími pokyny a další aktualizované informace jsou k dispozici na www stránkách FST -> Dokumenty SVOČ:

 

 Informace o katedrálních přehlídkách budou k dispozici nejpozději do 17.3.2017 na pořádajících katedrách.

SVOC_2017

Patička