Přejít k obsahu

Management kvality

Fakulta strojní má zavedený systém managementu kvality dle požadavků normy ISO 9001:2015. Na základě auditu systému managementu kvality, provedeného společností 3EC International s.r.o., získala FST certifikát ISO 9001:2015.

V průběhu platnosti certifikátu se musí fakulta každoročně podrobovat dozorovému auditu, který prověřuje, že systém managementu kvality je odpovídajícím způsobem udržován.

Základním dokumentem systému managementu kvality na FST je

Příručka kvality.

Zápisy z auditů

Zpět

Patička