Přejít k obsahu

Nestorové FST

Prof. Voleník


Prof. RNDr. Vojtěch Voleník (1897 -1967)

První rektor Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni.

Vzhledem i povahou podobný postavě profesora v Krejčíkově filmu "Vyšší princip". Vyšší princip mravní nechť zůstává kategorickým imperativem nejen pro generaci starší, ale i - a možná že je to potřebné ještě více - pro generaci mladší.

 

Podrobnější informace naleznete v informačním materiálu o prof. Voleníkovi.

Prof. Weber


Prof. Ing. Karel Weber, DrSc. (1902 - 1967)

Vedoucí katedry tvářecích strojů.

Jako hlavní těžiště činnosti K. Webera je možno považovat činnost pedagogickou, která vycházela z provozní praxe a byla doplňována teoretickým studiem.
Již těžce nemocen získal vědeckou hodnost DrSc. a po půl roce zemřel. Takováto cílevědomost a houževnatost nechť je nám příkladem hlavně ve chvílích, kdy již postrádáme sil a chceme všechno vzdát.

 

Podrobnější informace naleznete v informačním materiálu o prof. Weberovi.

Prof. Bartuška


Prof. Ing. Miloslav Bartuška, DrSc. (1898 - 1978)

Děkan Fakulty strojní v letech 1966 -1969.

Od roku 1966 vedoucí katedry obrábění a ekonomiky (od roku 1968 katedra technologie obrábění) do roku 1968. Významný odborník v oblasti výzkumu řezných nástrojů a měřidel.

 

 

Prof. Bečvář


Prof. Ing. Josef Bečvář (1900 -1969)

Zakladatel a vedoucí katedry energetických strojů a zařízení.

Katedru vedl od jejího založení až do svého úmrtí (2. 2. 1969). Působení na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni zahájil ještě jako externí učitel v roce 1953. Natrvalo přichází na vysokou školu 1. ledna 1955. Byl vybrán jako špičkový pracovník Škody Plzeň (od roku 1927), aby se stal odborným pilířem oboru na nově se utvářející naší vysoké škole. Toto poslání beze zbytku splnil. Bohaté pedagogické zkušenosti získal již v době studií jako asistent u našeho proslulého konstruktéra parních turbín prof. Zvoníčka. Pedagogická činnost a všestranná výchova nové generace byla hlavní náplní jeho života. Stal se proto vzorem řadě absolventů, kterým se s takovým nasazením a péčí přímo otcovsky věnoval.

 

 

Prof. Breník


Prof. Ing. Dr. Přemysl Breník, DrSc. (1910 - 1988)

Vedoucí katedry výrobních strojů.

Od roku 1956 pracoval na VŠSE jako profesor a vedoucí katedry výrobních strojů (od roku 1972 katedra teorie a stavby strojů) až do roku 1975.

 

 

Doc. Červený


Doc. Ing. Alexander Červený, CSc.

Děkan Fakulty strojní v letech 1970 - 1976

Vedoucí katedry technologie obrábění (od roku 1983 katedra obrábění a řízení výroby) až do roku 1976.

 

 

Prof. Mojžíš


Prof. Ing. Alois Mojžíš (1911 - 2004)

Výynamný odborník VŠSE

Na VŠSE působil zprvu externě v letech 1953 až 1957. Od roku 1962 přednáší opět až do roku 1980. Jeho vědeckovýzkumná činnost souvisí s tvářením kovů, zejména kovárenstvím.

 

 

Prof. Straka


Prof. Ing. Jindřich Straka, CSc. (1923 -1986)

Prorektor pro pedagogickou činnost v letech 1976 -1980
Prorektor pro rozvoj v letech 1980 -1986

Na VŠSE působil v vletech 1978 -1983 jako vedoucí Katedry technologie a řízení výroby a v letech 1983 -1986 jako vedoucí Katedry obrábění a řízení výroby. Napomohl vybudovat laboratoř technologického projektování v půdních prostorách 4. patra hlavní budovy VŠSE v Sadech Pětatřícátníků a ve spolupráci s podnikem Škoda se zasadil o získání prvních PC od fy ICL.

 

 

Patička