Přejít k obsahu

Ocenění MŠMT

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích za rok 2009

významným osobnostem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni (Statut ceny ministryně)

prof. Dr. Ing. Bohuslav MAŠEK

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie a výzkumné centrum FORTECH Fakulty strojn,

Výsledky dosažené prof. Maškem a jeho týmem spadají do oblasti tvářecích technologií, materiálové vědy a dalších navazujících vědních disciplín. Jedná se tedy o interdisciplinární výzkum.

V roce 2009 se ve Steel Innovation Award umístil projekt Massivbauteile aus TRIP Stahl, jehož jsou prof. Mašek a jeho doktorandka Dr. Hana Jirková spoluautoři, na 4. -9. místě. Jedná se o soutěž vypisovanou jednou za tři roky společností Steel Information Centre v Düsseldorfu a mezi 644 hodnocenými projekty se dostal projekt až do finále a získal pochvalné uznání za příkladný inovativní potenciál a rozmanitost použitelnosti materiálu typu ocel. Steel Innovation Award je otevřená, v hodnocení anonymní soutěž, které se zúčastňují všechny významné subjekty aktivní v oblasti výzkumu ocelí, včetně nadnárodních koncernů a korporací automobilového průmyslu. Tento mimořádný výsledek byl společně s dalšími dosaženými úspěchy výrazným přínosem k reprezentaci FST ZČU v zahraničí a zároveň i jedním z důvodů k návrhu na ocenění Cenou ministryně.

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

významným osobnostem Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni

prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.,

Katedra konstruování strojů Fakulty strojní,
obdržel Medaili MŠMT I. stupně
za komplexní pedagogické, vědecké a aplikační přínosy v oblasti konstruování strojů u nás i ve světě.


prof. Ing. Edvard Leeder, CSc.,

Katedra průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní,
obdržel Medaili MŠMT I. stupně
za významnou pedagogickou, koncepční a vědeckou činnost v oblasti vysokoškolského vzdělání.

Patička