Přejít k obsahu

Ocenění IAPWS

Ocenění Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS

Profesor Radim Mareš

Profesor Radim Mareš z katedry energetických strojů a zařízení Fakulty strojní obdržel 8. září netradiční ocenění. Z rukou prezidenta Mezinárodní asociace pro vlastnosti vody a vodní páry IAPWS (International Association for the Properties of Water and Steam) převzal jmenování Honorary Fellow této asociace. Podle statutu IAPWS je ocenění Honorary Fellow propůjčováno vybraným jednotlivcům jako uznání jejich výjimečného přínosu pro IAPWS jakožto organizaci.

Prof. Mareš je třetím občanem České republiky, kterému bylo toto jmenování za posledních 30 let uděleno. V roce 1981 byl takto oceněn jeho bývalý školitel prof. Jan Jůza, nositel řady dalších vyznamenání za svou vědeckou činnost, který mj. řídil v Ústavu termomechaniky tehdejší ČSAV výzkumné práce zaměřené na vlastnosti tekutin, zejména vody a páry. Před deseti lety to byl jeho bývalý spolupracovník a experimentátor Ing. Oldřich Šifner, CSc., pracovník Ústavu termomechaniky AV ČR.

Výzkum a standardizace termofyzikálních vlastností vody a vodní páry je na mezinárodním základě organizován od roku 1929, kdy se uskutečnila 1. Mezinárodní konference o parních tabulkách. Odborníci z naší republiky stáli u zrodu této mezinárodní spolupráce, jejímž cílem bylo poskytnout spolehlivá a jednotná data pro návrh, konstrukci, provoz a garanční zkoušky parních zařízení. Zprvu šlo o volné sdružení odborníků zabývajících se měřením a popisem termofyzikálních vlastností vody a vodní páry nebo využíváním jejich popisu k průmyslovým výpočtům. V roce 1972 bylo volné sdružení nahrazeno trvalou organizací -Mezinárodní asociací pro vlastnosti vodní páry, IAPS -s výkonným výborem a pracovními skupinami. Ta byla v r. 1989 v souladu s doplněním předmětu zájmu přejmenována na Mezinárodní asociaci pro vlastnosti vody a vodní páry (The International Association for the Properties of Water and Steam - IAPWS). Členskými zeměmi v současné době jsou Velká Británie a Irsko, Česká republika, Japonsko, Kanada, Německo, Společenství Dánsko, Finsko, Švédsko, Rusko a USA, přidruženými členy Argentina, Brazílie, Francie, Itálie, Řecko a Švýcarsko.

Poslání organizace je: Rozšiřovat znalosti o vlastnostech vody ve všech fázích, zvláště významných pro průmyslové aplikace a vědu; Stimulovat a koordinovat nový výzkum; Analyzovat a vyhodnocovat získaná data; Na mezinárodním základě standardizovat vlastnosti vody a páry pro průmyslové a vědecké aplikace a Dosažené výsledky sdělovat technické veřejnosti prostřednictvím mezinárodních konferencí.

Podrobnosti nalezne zájemce na www.iapws.org
Plaketa pro prof. Mareše

Prof. Mareš Přebírá ocenění

Patička