Přejít k obsahu

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy

Síň slávy strojařů - držitelé ocenění

Redakce časopisu MM Průmyslové spektrum od roku 2006 předává ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství a vyznamenané uvádí do Síně slávy strojařů.

Toto ocenění je nerozlučně spjato se slavnostním večerem zahájení strojírenského veletrhu. Jeho historie sahá již do roku 2006, kdy redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum přišla s ideou systematicky oceňovat odborníky, kteří se za svůj profesní život zásadním podílem zasloužili o rozvoj technického oboru, ve kterém působili či nadále stále působí.

Z FST toto ocenění obdrželi:

2011

Em. prof. Ing. Jaroslav Koutský, DrSc.

2017

Prof. Ing. Stanislav Hosnedl, CSc.

Patička