Přejít k obsahu

Vyhlášky děkana FST

Směrnice rektora č. 13R/2010 - VNITŘNÍ PŘEDPISY A VNITŘNÍ NORMY) je umístěna na adrese: http://legislativa.zcu.cz.

Databáze vnitřních předpisů a vnitřních norem ZČU (INIS) (zaškrtněte FST + tlačítko Filtrovat záznamy).

Vyhlášky děkana FST

19D/2020 Mimořádná opatření na FST ZČU v Plzni 07.09.2020
15D/2020 Složení zkušebních komisí pro SZZ v NMgr. a Bc. SP v kalendářním roce 2020 na FST ZČU v Plzni 05.08.2020
14D/2020 Možnost účasti studentů na FST ZČU v Plzni 31.08.2020
13D/2020 Termíny konání státních závěrečných zkoušek na FST ZČU v Plzni 22.06.2020
10D/2020 Možnost účasti studentů na FST ZČU v Plzni 02.07.2020
8D/2020 Možnost účasti studentů na FST ZČU v Plzni 11.05.2020
7D/2020 Možnost účasti studentů závěrečných ročníků na FST ZČU v Plzni 28.04.2020
3D2018 Dodatek č.2 Jmenování členů ekonom. komise FST 18.03.2020
4D/2020 Termín upřesňujících zápisů na FST ZČU v Plzni 18.03.2020
9D_2019_Imatrikulace studentů 1 ročníku FST 22.10.2019
7D_2019_Dodatek c2 Zápisy studentů přijatých ve 2 kole přijímacího řízení 18.03.2020
7D/2019 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2019/2020 18.03.2020
5D/2019 Termíny konání SZZ na FST ZČU v Plzni 18.03.2020
2D/2019 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského SP na FST 08.04.2020
1D/2019 Termín upřesňujících zápisů na FST 18.03.2020
16D/2018 Imatrikulace studentů 1. ročníků FST 13.11.2018
13D/2018_D1 Dodatek k vyhlášce 13D/2018 13.11.2018
15D/2018 Stipendia za studijní výsledky studentů v navazujícím magisterském (N2301) a v bakalářských SP (B2301, B2341) 13.11.2018
13D/2018 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2018/19 13.11.2018
10D/2018 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU 13.11.2018
9D/2018 Organizační pokyny pro studenty (NMgr.,Bc.), kteří budou v AR 2018/2019 skládat SZZ 18.03.2020
7D/2018 Magisterské a bakalářské SZZ na FST ZČU v Plzni 18.03.2020
4D/2018 Garanti studijních programů a předmětů na FST ZČU v Plzni platných od AR 2019/2020 18.03.2020
2D/2018 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní 13.11.2018
14D/2017 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 13.11.2018
12D/2017 Stipendia za studijní výsledky studentů Fakulty strojní 13.11.2018
9D/2017_D1 Dodatek k vyhlášce 9D/2017 13.11.2018
11D/2017 Stipendia studentů doktorského studijního programu P2301 13.11.2018
9D/2017 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2017/18 13.11.2018
10D/2017 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 7. 2017 13.11.2018
8D/2017 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU 13.11.2018
3D/2017_D1 Dodatek k vyhlášce 3D/2017 13.11.2018
6D/2017 Exkurze studentů B2341 do výrobních podniků 13.11.2018
5D/2017 Harmonogram AR 2017/18 pro studenty (NMgr., Bc.), kteří budou v tomto roce skládat SZZ 13.11.2018
3D/2017 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 13.11.2018
2D/2017 Uskutečňování doktorského studijního programu 13.11.2018
1D/2017 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní 13.11.2018
10D/2016 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 13.11.2018
9D/2016 Zápisy ke studiu v akademickém roce 2016/17 13.11.2018
8D/2016 Stipendia studentů doktorského studijního programu P2301 10.06.2016
7D/2016 Stipendia za studijní výsledky studentů Fakulty strojní 08.06.2016
6D/2016 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 6. 2016 13.11.2018
5D/2016 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU v Plzni 13.11.2018
Dodatek k vyhlášce děkana č. 3D/2016 - Rozdělení studentů 2. ročníku programu B2301 na jednotlivá zaměření pro AR 2016/17 13.11.2018
3D/2016 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 12.01.2016
2D/2016 Harmonogram AR 2016/17 pro studenty (NMgr., Bc.), kteří budou v tomto roce skládat SZZ 11.01.2016
1D/2016 Termín upřesňujících zápisů na FST 07.01.2016
16D/2015 Imatrikulace studentů 1. ročníků FST 13.11.2018
15D/2015 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci 13.11.2018
14D/2015 Stipendia studentů doktorského studijního programu P2301 23.07.2015
13D/2015 Stipendia za studijní výsledky studentů FST 23.07.2015
12D/2015 Zápisy v akademickém roce 2015/16 13.11.2018
11D/2015 Termíny konání SZZ na Fakultě strojní ZČU v Plzni 11.05.2015
3D/2015_D1 Dodatek č.1 k 3D/2015 - Rozdělení studentů 2. ročníku programu B2301 na jednotlivá zaměření pro 2015/16 13.11.2018
9D/2015 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 13.11.2018
8D/2015 Jmenování strategického týmu 13.04.2015
7D/2015 Jmenování týmu pro zabezpečení kvality 13.11.2018
6D/2015 Harmonogram AR 2015/16 pro studenty, kteří budou v tomto roce skládat SZZ 13.11.2018
5D/2015 Stipendia studentů doktorského studijního programu P2301 1.3.2015
3D/2015 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na FST 04.02.2015
2D/2015 Jmenování rad studijních programů na FST 01.03.2017
1D/2015 Termín upřesňujících zápisů na FST 13.11.2018
19D/2014 Jmenování členů komise pro vnější vztahy a propagaci 13.11.2018
18D/2014 Jmenování členů disciplinární komise FST 28.11.2018
17D/2014 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 13.11.2018
16D/2014 Snížení stavu zaměstnanců k 1.11.2014 13.11.2018
15D/2014 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST na konzult. středisku při ISŠTE v Sokolově 01.10.2014
14D/2014 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 10. 2014 01.10.2014
13D/2014 Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu na FST 26.05.2020
12D/2014 Stipendia za studijní výsledky studentů Fakulty strojní 11.07.2014
10D/2014 Jmenování disciplinární komise 13.06.2014
9D/2014 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 8. 2014 13.11.2018
8D/2014 Postup při uznávání předmětů v Bc. a NMgr. studiu na FST 11.07.2014
6D/2014 Zápisy v akademickém roce 2014/2015 03.06.2014
5D/2014 Termíny konání státních závěrečných zkoušek na Fakultě strojní ZČU v Plzni 09.05.2014
4D/2014 Harmonogram akademického roku 2014/2015 pro studenty, kteří budou v tomto roce skládat státní závěrečnou zkoušku 23.04.2014
2D/2014 Dodatek č.1 Rozdělení studentů 2. ročníku programu B2301 – Strojní inženýrství na jednotlivá zaměření pro akademický rok 2014/2015 13.11.2018
3D/2014 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 13.11.2018
2D/2014 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na Fakultě strojní 13.11.2018
1D/2014 Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní 09.01.2014
12D2013 Snížení stavu zaměstnanců k 1. 12. 2013 13.11.2013
11D2013 Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 23.10.2013
6D2012 Dodatek č. 1 JMENOVÁNÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 13.11.2018
8D/2013 Stipendia za studijní výsledky studentů Fakulty strojní 19.09.2013
7D/2013 Zápisy v akademickém roce 2013/2014 19.09.2013
4D/2013 Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 10.04.2014
3D/2013 Jmenování rad studijních programů na Fakultě strojní 13.11.2018
2D/2013 Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na FST 13.11.2018
8D/2012 Jmenování oborové rady oboru "Stavba energetických strojů a zařízení" 28.11.2018
6D/2012 Jmenování disciplinární komise 13.11.2018
4D/2012 PŘEDSTAVITEL VEDENÍ FST PRO KVALITU, PROJEKTOVÝ TÝM K ZAVEDENÍ SYSTÉMU ŘÍZENÍ KVALITY NA FST 13.11.2018
08D/2011 Změna limitu počtu kreditů za první semestr studia 26.06.2014
Zápisy v akademickém roce 2010/2011 25.08.2010
Dodatek k vyhlášce děkana č. 8 - 2009/2010 Dodatek k vyhlášce děkana č. 8 - 2009/2010 14.05.2010
Rozhodnutí děkana ve věci: Zkoušení předmětu KKE/TM Rozhodnutí děkana ve věci: Zkoušení předmětu KKE/TM 05.05.2010
Vyhláška děkana FST ve věci: Rozdělení studentů na jednotlivá zaměření pro akademický rok 2010/2011 Vyhláška děkana FST ve věci: Rozdělení studentů na jednotlivá zaměření pro akademický rok 2010/2011 21.04.2010
Vyhláška děkana FST ve věci: Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni Vyhláška děkana FST ve věci: Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 15.03.2010
Rozhodnutí děkana ve věci: Ekonomická komise FST ZČU v Plzni Rozhodnutí děkana ve věci: Ekonomická komise FST ZČU v Plzni 11.03.2010
Rozhodnutí děkana ve věci: STRATEGICKÝ TÝM FST ZČU v Plzni Rozhodnutí děkana ve věci: STRATEGICKÝ TÝM FST ZČU v Plzni 11.03.2010
Příloha rozhodnutí děkana ve věci: Zveřejňování disertačních prací na Fakultě strojní ZČU Příloha rozhodnutí děkana ve věci: Zveřejňování disertačních prací na Fakultě strojní ZČU 09.03.2010
Rozhodnutí děkana ve věci: Zveřejňování disertačních prací na Fakultě strojní ZČU Rozhodnutí děkana ve věci: Zveřejňování disertačních prací na Fakultě strojní ZČU 09.03.2010
Vyhláška děkana FST ve věci: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. studijního programu na FST ZČU v Plzni Vyhláška děkana FST ve věci: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. studijního programu na FST ZČU v Plzni 24.02.2010
Rozhodnutí děkana ve věci: Jmenování disciplinární komise Rozhodnutí děkana ve věci: Jmenování disciplinární komise 02.02.2010
Vyhláška děkana FST ve věci: Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní ZČU v Plzni Vyhláška děkana FST ve věci: Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní ZČU v Plzni 02.02.2010
Rozhodnutí děkana ve věci: Poradní tým děkana FST pro grantový systém ZČU Rozhodnutí děkana ve věci: Poradní tým děkana FST pro grantový systém ZČU 08.01.2010
Vyhláška děkana FST ve věci: Zapisování studentů na zkouškové termíny Vyhláška děkana FST ve věci: Zapisování studentů na zkouškové termíny 10.12.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Imatrikulace studentů 1. ročníku FST Vyhláška děkana FST ve věci: Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 13.10.2009
Rozhodnutí děkana ve věci: Povinná cvičení pro studenty 2. ročníku Rozhodnutí děkana ve věci: Povinná cvičení pro studenty 2. ročníku 16.09.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Stipendia za studijní výsledky studentů FST 26.08.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Zápisy v akademickém roce 2009/10 Vyhláška děkana FST ve věci: Zápisy v akademickém roce 2009/10 21.07.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Konání podzimní Mgr. a Bc. státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni Vyhláška děkana FST ve věci: Konání podzimní Mgr. a Bc. státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 14.05.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Záležitost obsazení studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST Vyhláška děkana FST ve věci: Záležitost obsazení studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 07.05.2009
Děkan fakulty vyhlašuje na 23. dubna 2009 děkanské volno u příležitosti konání slavnostní vědecké rady fakulty 02.04.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní Vyhláška děkana FST ve věci: Termín upřesňujících zápisů na Fakultě strojní 10.02.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni Vyhláška děkana FST ve věci: Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST ZČU v Plzni 09.02.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. studijního programu na FST Vyhláška děkana FST ve věci: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních Bc. studijního programu na FST 09.02.2009
Rozhodnutí děkana ve věci: Tým pro přípravu projektového záměru RTI do OP VaVpI Rozhodnutí děkana ve věci: Tým pro přípravu projektového záměru RTI do OP VaVpI 09.02.2009
Vyhláška děkana FST ve věci: Stipendia studentů doktorského studijního programu Vyhláška děkana FST ve věci: Stipendia studentů doktorského studijního programu 20.11.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Imatrikulace studentů 1. ročníku FST - studium v Českých Budějovicích Vyhláška děkana FST ve věci: Imatrikulace studentů 1. ročníku FST - studium v Českých Budějovicích 20.11.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Imatrikulace studentů 1. ročníku FST Vyhláška děkana FST ve věci: Imatrikulace studentů 1. ročníku FST 07.11.2008
Rozhodnutí děkana ve věci: Povinná cvičení pro studenty 2. ročníku Rozhodnutí děkana ve věci: Povinná cvičení pro studenty 2. ročníku 05.09.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Zápisy v akademickém roce 2008/09 Vyhláška děkana FST ve věci: Zápisy v akademickém roce 2008/09 09.07.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Stipendia za studijní výsledky studentů FST Vyhláška děkana FST ve věci: Stipendia za studijní výsledky studentů FST -AR 2008/09 02.07.2008
Dodatek vyhlášky děkana FST č.6 ve věci: Záležitost obsazení studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST Dodatek vyhlášky děkana FST č.6 ve věci: Záležitost obsazení studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 28.05.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Konání podzimní magisterské a bakalářské SZZ na FST ZČU v Plzni Vyhláška děkana FST ve věci: Konání podzimní magisterské a bakalářské SZZ na FST ZČU v Plzni 12.05.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Záležitost obsazení studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST Vyhláška děkana FST ve věci: Záležitost obsazení studijních míst v zaměřeních Bc. SP na FST 24.04.2008
Rozhodnutí děkana ve věci: Jmenování disciplinární komise Rozhodnutí děkana ve věci: Jmenování disciplinární komise 14.04.2008
Vyhláška děkana ve věci: Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST Vyhláška děkana ve věci: Magisterské a bakalářské státní závěrečné zkoušky na FST 17.03.2008
Vyhláška děkana FST ve věci: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na FST (č. 4 - 2007/08) Vyhláška děkana FST ve věci: Výběrové řízení na obsazování studijních míst v zaměřeních bakalářského studijního programu na FST (č. 4 - 2007/08) 06.03.2008
Vyhláška děkana FST ve věci stipendií za studijní výsledky (č. 1 - 2007/08) 13.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci stipendií za studijní výsledky (č. 1 - 2007/08) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci imatrikulace studentů 1. ročníku (č. 2 - 2007/08) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci stipendií za studijní výsledky (č. 1 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci imatrikulace studentů 1. ročníku (č. 2 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci vyhlášení výběrového řízení na obsazování studijních míst v oborech Bc. a Mgr. stud. programu (č. 3 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci vyhlášení interních grantů FST (č. 4 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci bakalářských a magisterských státních závěrečných zkoušek (č. 5 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci obsazení studijních míst v oborech Bc. a Mgr. studia (č.6 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci termínů souborných postupových zkoušek (č.7 - 2006/07) 08.02.2008
Vyhláška děkana FST ve věci konání zápisů (č. 8 - 2007/08) 08.02.2008
Zpět

Patička