Přejít k obsahu

Disciplinární komise FST

 • Působnost disciplinární komise FST (dále jen „disciplinární komise“) stanoví § 31 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut FST a je dána ustanoveními Disciplinárního řádu pro studenty FST, který je vnitřním předpisem fakulty. 
  Disciplinární komise FST projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.
 • Členy disciplinární komise a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické obce FST. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti.
 • Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.

 

Složení Disciplinární komise FST s platností od 12/2014 do 11/2016:

Předseda DK FST

 • doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. proděkan pro vzdělávací činnosti

Členové:

Zaměstnanci:

 • doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. KPV
 • Ing. Milan Pinte, Ph.D. tajemník FST


Studenti:

 • Ing. Michaela Ottová student Ph.D. studia
 • Bc. Pavel Florian student NMgr. studia
 • Bc. Josef Babor student NMgr. studia

 

Podívejte se také na Disciplinární řád FST

Patička