Přejít k obsahu

Krátký pohled do historie Fakulty strojní

Fakulta strojní ZČU, až do založení univerzity v r. 1991, tvořila spolu s fakultou elektrotechnickou Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni (VŠSE). Je jednou z nejstarších fakult univerzity. Je umístěna v novém univerzitním areálu, který byl v roce 1992 uveden do provozu v Plzni na Borech. Studentům nabízí dobré podmínky soustředěním poslucháren, lehkých i těžkých laboratoří, kateder a děkanátu do jediného komplexu budov, jehož součástí je i moderní tělocvična s posilovnou a menzou.

Stručný časový sled vývoje fakulty:

1949

Založena VŠSE v Plzni jako součást ČVUT v Praze

27. 6. 1950

Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol:

  • Dnem 1. září 1950 se zřizuje:

    • Vysoká škola strojní v Ostravě
    • Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni (VŠSE v Plzni)
    • Vysoká škola chemická v Pardubicích

 

V čele každé této vysoké školy je děkan a fakultní rada. Pro správu vysoké školy se zřizuje děkanský úřad (děkanát).

27. 11. 1953

Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol:

  • V čele Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni je rektor a rada vysoké školy.Děkanský úřad (děkanát) této vysoké školy se přeměňuje na rektorský úřad (rektorát).

1954/1955

Původní devítisemestrové studium (včetně diplomové práce upraveno na desetisemestrové).

1960

Rozdělení vysoké školy na fakultu strojní a fakultu elektrotechnickou. Stalo se tak vládním nařízením č. 120/1960 Sb.


Prvními děkany nově zřízených fakult se stali:
na strojní fakultě Prof.Ing. J.Bukovský, D.C.Ae.
a na elektrotechnické fakultě Prof. Ing. Dr. E. Langer, DrSc.


Na fakultě strojní byly přednostně rozvíjeny obory:

Strojírenská technologie se zaměřením na obrábění a tváření, dále obor Energetické stroje a zařízení zaměřený na tepelné turbiny a turbokompresory a později i jaderně energetická zařízení. V oboru Výrobní stroje a zařízení byla věnována pozornost konstrukci obráběcích a tvářecích strojů a systémům jejich řízení. Na elektrotechnické fakultě byly založeny dva obory: Silnoproudá elektrotechnika a Technická kybernetika.

28.9.1991

Uzákoněn vznik Západočeské univerzity se sídlem v Plzni.

říjen 1992

Stěhování prvních kateder FST do nového univerzitního areálu v Plzni na Borech

říjen 1993

Přestěhování děkanátu FST do areálu na Borech.

Listina FST - scan

Patička