Přejít k obsahu

Proč studovat na FST

Proč studovat na Fakultě strojní v Plzni

 • Existuje vysoká poptávka po absolventech fakulty, která v současnosti převyšuje více než dvojnásobně počet absolventů fakulty a toto číslo každým rokem narůstá

 • Kvalitní odborné a technické zázemí, neboť výuka probíhá převážně v podmínkách nového areálu ZČU na Borských polích a při jejím zajištění převažuje jak osobní přístup k řešení problémů jednotlivých studentů, tak i zkušenosti z více než půl století trvající tradice této výuky,

 • Poměrně široká nabídka studijních oborů a zaměření, vytvořená mj. tím, že všechny studijní programy lze absolvovat jak v prezenční, tak i v kombinované (dř. dálkové) formě studia, nejen v českém jazyce, ale i v paralelních anglických programech, nepřehlédnutelná je i stále rostoucí nabídka certifikátových studií, kdy lze využít v podstatě unikátní fakultní strukturu ZČU, jež je kombinací technických, ekonomických, společensko-vědních i uměleckých složek,

 • Při studiu na fakultě (u nejlepších a nejaktivnějších studentů jeho část může probíhat i v zahraničí) mají studenti možnost se zapojit i do četných aktivit fakulty jako v oblasti vědy a výzkumu, tak i v rámci spolupráce s partnerskými podniky a institucemi,

 • S fakultou lze udržovat odborné kontakty prakticky po celou profesní dráhu, neboť univerzita neustále rozvíjí a zkvalitňuje systém celoživotního vzdělávání a poradenské činnosti, v jehož rámci lze jak rozšiřovat, tak i zvyšovat stupeň vzdělání ve všech oborech.

Bonus pro vás

 • Dobře vybavená knihovna a bezobjednávková menza přímo v areálu.

 • Koleje vzdálené jednu zastávku MHD.

 • Možnost studia v zahraničí.

 • Areál školy na klidném místě se spoustou zeleně.

 • Parky a univerzitní sportoviště.

 • Nižší životní náklady než v Praze.

Patička