Přejít k obsahu

Efektivní design studijních materiálů podle principů multimediálního učení- 2.běh

Anotace

K multimediálnímu učení dochází, když budujeme mentální struktury ze slov a obrazů. Podstatou je systematizovat činnosti zaměřené na práci s multimédii tak, aby docházelo u lidí k efektivnějšímu učení se, a to je jistě také předmětem naší výuky i na univerzitě. Zejména v USA jsou aplikace teorie multimediálního učení využívány jak pro zkvalitnění prezentací vzdělávacích obsahů pro přednášky, tak i pro inovaci designu vzdělávacího obsahu prezentovaného na internetu například v různých formách e-learningu.

Účelem kurzu je nejenom stručně informovat o podstatě teorie, která je založena na tom, jak fungují naše smysly, pracovní i dlouhodobá paměť, ale i seznámit účastníky s dvanácti principy a jejich aplikacemi pro zefektivnění vzdělávacího procesu. Vzdělávací akce ve formě e-learningového kurzu a praktického workshopu bude cílena na praktické aplikační výstupy s cílem inovovat prezentace a studijní materiály dle principů multimediálního učení. Snaha o zefektivnění prezentace vzdělávacího obsahu by měla být součástí práce každého pedagoga a teorie multimediálního učení skutečně přináší reálné podněty jak aktivizovat a podpořit současné studenty v jejich učení se.

Lektor kurzu:

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Datum zahájení 2018-04-19 00:00:00.0
Datum ukončení 2018-04-19 00:00:00.0
Místo konání Budova CIV, Plzeň, Univerzitní 20, UI 127, prezenční setkání kurzu 14:00 – 16:00
Více informací https://czv.zcu.cz/Kurz/efektivni-design-studijnich-materialu-podle-principu-multimedialniho-uceni/
Počet účastníků z ČR 10
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička