Přejít k obsahu

Seminář Vyučovací metody na ZČU

Anotace

Akce je připravována ve spolupráci s Odborem celoživotního vzdělávání. Zajišťujeme dopolední program, odpoledne se koná workshop, který povede doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc., z Filozofické fakulty UK v Praze.

Program:

 1. Zahájení (cíle aktivity A2, aktuální stav) – doc. PaedDr. Jana Coufalová, CSc., PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
 2. Vyučovací metody v IS STAG (aneb co vykazujeme a jak učíme) – ing. Křenová
 3. Hodnocení metod výuky studenty ZČU – doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 4. Vystoupení studentů – zajistí BcA. Petr Pánek, DiS.
 5. Přestávka
 6. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
 7. Vystoupení zástupců dvou fakult (FF?, FEL nebo FST nebo FAV?) – konkrétní zkušenosti vyučujícího
 8. Závěr dopoledního bloku

Účast:

 • koordinátoři
 • proděkani pro pedagogickou činnost, kteří nejsou koordinátory
 • ředitelka projektu
 • prorektor doc. Čepička, Ph.D., PhDr. Šlehoferová, Ph.D.
 • pracovní skupina (činnost 10, 35)
 • studenti zapojení do řešení projektu
Datum zahájení 2018-10-03 00:00:00.0
Datum ukončení 2018-10-03 00:00:00.0
Místo konání FPE, Veleslavínova 42, učebna VC 332, 9:00-13:00 hod., odpol. 14:00-17:00 hod.
Více informací https://czv.zcu.cz/akce/seminar-vyucovaci-metody-na-zcu/
Počet účastníků z ČR 30
Počet zahraničních učastníků 0
Zpět na seznam akcí

Patička