Přejít k obsahu

Fakulta strojní získala prestižní ocenění HR Award

25. března 2019 získala Fakulta strojní prestižní ocenění HR Excellence in Research neboli HR Award. Tato známka je udělovaná Evropskou komisí výzkumným organizacím, které dodržují Evropskou chartu pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. 

Fakulta strojní se v rámci svého rozvoje lidských zdrojů přihlásila k Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a řídí se Kodexem o chování pro přijímání výzkumných pracovníků, které povedou ke zkvalitnění náboru a výběru zaměstnanců, pracovních podmínek, osobnostního a kariérního rozvoje zaměstnanců, vzdělávání našich zaměstnanců a výsledků práce našich zaměstnanců. Samozřejmostí je naplňování veškerých zákonných, společenských a morálních norem, které se obecně vztahují na všechny zaměstnance Fakulty strojní.26.03.19

Zpět na seznam aktualit

Patička