Přejít k obsahu

DesIng2+

Budoucí konstruktéři, designéři a zdravotníci opět představí společné projekty

Ve čtvrtek 21. dubna se bude od 10 do 14 hod. v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara konat již sedmý mezinárodní workshop s inovovaným názvem DesIng2+, jehož cílem je prezentace nejlepších interdisciplinárních studentských projektů řešených ve spolupráci s průmyslovými partnery. Společné týmově řešené projekty zde představí studenti strojních, uměleckých a zdravotnických oborů.

Akci pořádá Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara s katedrou konstruování strojů Fakulty strojní ZČU, ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií ZČU a univerzitou v německém Deggendorfu. Letošní workshop se koná pod záštitou náměstka primátora Plzně Mgr. Martin Baxy, rektora Západočeské univerzity v Plzni doc. Miroslav Holečka, děkana hostitelské Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara doc. Josef Mištery a předsedy Technologické agentury České republiky Ing. Petra Očka, Ph.D.

Na workshopu budou představeny výsledky nejlepších studentských konstrukčních a designérských projektů řešených v zimním semestru 2015/2016 již podeváté na zadání, s konzultacemi a společným hodnocením odborníků z  ASTOS Machinery a.s., Aš a Konstruktionsbüro DOSTAL, Edenstetten, poprvé ze společnosti ENGEL strojírenská spol. s r.o., Kaplice a podruhé z UWB Racing Team Pilsen při Západočeské univerzitě v Plzni.

Projekty řešilo ve 12 interdisciplinárních týmech okolo 80 studentů Fakulty strojní a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara s konzultační podporou studentů Fakulty zdravotnických studií ZČU. Studenti a studentky letos řešili v konkurujících si týmech jedno ze čtyř témat: Svařovací pracoviště, Elektricky poháněný vozík pro tělesně postižené pro jízdu v přírodě na nezpevněných cestách, Dopravník typové řady FB 100 a Rám studentské formule SAE včetně prostoru pro řidiče a aerodynamického křídla.

Účastníci workshopu se rovněž seznámí s výsledky nejlepších studentských konstrukčních projektů z univerzity v Deggendorfu, které vznikly v koordinaci s projekty ZČU, zadanými a konzultovanými firmou Konstruktionsbüro Dostal.

V úvodu workshopu DesIng2+, jehož název v sobě skrývá interdisciplinární spolupráci budoucích inženýrů, průmyslových designérů a zdravotnických expertů, tradičně předají děkani FDULS, FST a FZS ceny za nejlepší výsledky ze všech letošních projektů. Významným příspěvkem bude letos přednáška Marcela Krause, Msc. z Technologické agentury České republiky (TAČR) na téma Creative Economy 4.0.18.04.16

Zpět na seznam aktualit

Patička