Přejít k obsahu

Poločas soutěže „O pohár rektora“, aneb hýbeme se dál!

Soutěžte v nejrůznějších sportovních odvědvích a získávejte body pro sou fakultu. Sport na Západočeské univerzitě žije!

V letošním roce slaví Západočeská univerzita 25 let od svého vzniku. Jednou z mnoha forem oslav tohoto výročí je snaha o rozhýbání akademické obce formou měření sil jednotlivých fakult na poli sportovním. Právě k tomuto účelu směřuje nová celouniverzitní soutěž O pohár rektora ZČU.

Ve školním roce 2015/2016 byly do soutěže zařazeny tyto sporty: Basketbal, sportovní lezení, florbal, badminton, futsal, volejbal a noční orientační běh. Naší snahou je pojmout sporty jako týmové, při kterých je nutná spolupráce individualit. Za účast a úspěch v konkrétní disciplíně získávají aktéři body pro svoji fakultu do celkového hodnocení. Nejúspěšnější fakulta bude odměněna formou víkendové akce pro účastníky soutěží (bez ohledu na to kolik bodů pro fakultu získali), kterou pro ni připraví KTS na červen 2016.

V roce 2015 (v ZS) jsme poměřovali síly do soutěže OPR v basketbalu, sportovním lezení a florbalu. V březnu a dubnu 2016 nás čekají ostatní soutěže, v květnu pak vyhlášení neúspěšnější fakulty. Do soutěže se již zapojilo osm z devíti fakult ZČU. Průběžné hodnocení soutěže, výsledky a fotografie ze soutěží najdete na webových stránkách KTS.

Máte-li zájem setkávat se na poli sportovním, nenechávejte si informace o nabízených sportovních akcích pro sebe. Mluvte o nich s kolegy, se studenty, klidně chvalte nebo kritizujte, neboť i tímto způsobem se projevuje zájem. Přijďte bojovat za svoji fakultu, setkat se se svými kolegy – studenty a zaměstnanci - z jiných fakult při neformálních příležitostech, které sportování nabízí.15.02.16

Zpět na seznam aktualit

Patička