Přejít k obsahu

KLUB ABSOLVENTŮ A PŘÁTEL FST

Ukončením studia nekončí kontakt s Fakultou strojní ZČU v Plzni.
Mnozí naši absolventi Bc. , Mgr. A Ph.D. studia nás pravidelně navštěvují a spolupracují s fakultou v oblasti Výzkumu a vývoje nebo dalšího vzdělávání.
Fakulta také zprostředkovává kontakty na studenty a absolventy, kteří si mohou být vzájemně profesně užiteční.

Jaké jsou možnosti vzájemné spolupráce?

  • zasílání informací o novinkách ze života fakulty,
  • pozvánky na odborné, společenské, kulturní i sportovní akce fakulty,
  • organizování setkání absolventů,
  • spolupráce s absolventy při zajišťování výuky studentů na FST (odborné přednášky na zajímavá témata)
  • spolupráce s absolventy při zajišťování odborné praxe pro studenty FST a pomoc absolventům s hledáním pracovních příležitostí,
  • spolupráce v oblastech výzkumu a vývoje,
  • nabídka dalšího vzdělávání,
  • intenzivnější vzájemná komunikace mezi členy klubu,
  • finanční podpora činnosti FST,
  • a další dle Vašeho zájmu.

Patička