Přejít k obsahu

Výzkumné centrum tvářecích technologií

jdi na FORTECH

Kontaktní informace naleznete na stránce FORTECH.

Hlavní cíl projektu

Odzkoušení nových myšlenek v materiálově technologické oblasti a postupná optimalizace a spojování procesů, které vedou k dosažení mimořádných materiálových vlastností nebo efektivních nekonvenčních technologií.

Hlavní přínosy

 • Umožňuje propojit zkušenosti zúčastněných subjektů
 • Rozšíření možností přístupu k zařízením a výzkum know-how
 • Realizace interdisciplinárního výzkumu
 • Vznik nových unikátních zařízení
 • Platforma pro propojení vědy a studia

Nabízené servisní aktivity

 • Vývoj tradičních i nekonvečních procesů tváření
 • Vývoj tepelného a termomechanického zpracování
 • Materiálové modelování a řízený vývoj vlastností kovů
 • Fyzikální simulace technologických procesů
 • Monitorování a analýza vysokorychlostních procesů
 • Výroba prototypů tvářených součástí
 • Metalografické analýzy:
  • světelná mikroskopie
  • elektronová mikroskopie
  • laserová konfokální mikroskopie
 • Fraktografie

Hlavní řešitel projektu

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní:

halová laboratoř tváření
konstrukční laboratoř
metalografická laboratoř
laboratoř plastometrie a tribometrie

Fakulta elektrotechnická:

laboratoř aplikované elektroniky

Spoluřešitelé projektu

 • COMTES FHT s.r.o.
 • ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
 • SVÚM a.s.

Uživatelé výsledků

 • ŠKODA STEEL s.r.o.
 • CZECH PRECISION FORGE a.s.

Patička