Přejít k obsahu

Nabídka KKE

Katedra energetických strojů a zařízení

KKE

Kontaktní informace naleznete na stránce KKE.

Hlavní cíle pracoviště

Výuka a výzkum v oblastech mechaniky tekutin, termomechaniky a energetických strojů a zařízení.

Oblasti zájmu

 • Parní turbíny a turbokompresory
 • Plynové turbíny
 • Paroplynová zařízení
 • Jaderné elektrárny a jejich bezpečnost
 • Parní a horkovodní kotle
 • Kotle na odpadní teplo
 • Výměníky tepla
 • Průmyslové pece
 • Alternativní zdroje energie
 • Energetické využití odpadů
 • Teplárenství a potrubní sítě

Hlavní směry výzkumu

 • Numerické a experimentální simulace proudění v průtočné části turbíny se zaměřením na stupně, regulační ventily, vstupní a výstupní část turbiny a ucpávky s cílem snižování ztrát
 • Výzkum proudem vybuzených vibrací těles tekutinově zavazbené soustavy s aplikacemi na trubkové svazky, kaskády lopatek turbostrojů, ventily
 • Návrhy průtočných částí nových ventilátorů

Projekty a granty

 • Úkoly Grantové agentury ČR, Fondu rozvoje vysokých škol, Evropského sociálního fondu a Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Centrum PTSE (Progresivní technologie a systémy pro energetiku)

Nabídka pracoviště

 • Tepelné, proudové a konstrukční návrhy
 • Projektové studie a konzultace v oblasti energetických strojů a zařízení
 • Numerické simulace proudění v programu FLUENT
 • Experimentální zařízení
 • Jednostupňová vzduchová turbina
 • Aerodynamický tunel pro výzkum vibrací trubkových svazků
 • Aerodynamický tunel pro výzkum vibrací lopatkových mříží
 • Aerodynamický difuzorový tunel
 • Aerodynamický kalibrační tunel
 • Stend pro výzkum chování vírové trubice

Reference

 • ŠKODA POWER, a.s.
 • ŠKODA AUTO, a.s.
 • ŠKODA JS, a.s.
 • AHT Energetika, s.r.o.
 • ZVVZ, a.s.
 • ČEZ, a.s.

Patička