Přejít k obsahu

Nabídka KPV

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

KPV

Kontaktní informace naleznete na stránce KPV.

Hlavní cíle pracoviště

Výchova mladých odborníků v oblasti řízení podniků s využitím nejmodernějších prostředků a nástrojů průmyslového inženýrství. Jedná se o vytvoření virtuálního obrazu reálné výroby, kdy jednotlivé výrobní procesy jsou zachyceny, modelovány a simulovány ve virtuálním prostředí.

Hlavní směry výzkumu

 • Projektování a modelování 3D prostorového uspořádání
 • Tvorba distribuovaných simulačních modelů
 • Racionalizační přístupy ve výrobních a montážních systémech
 • Řízení sítí spolupracujících firem

Nabídka pracoviště

 • Zefektivnění výrobních procesů
 • Plánování výroby a výrobních systémů
 • Prověření procesů před zahájením výroby
 • Redukce nadbytečných nákladů
 • Ekonomické posuzování variant
 • Snížení rizika při zavádění nové výroby
 • Posuzování ergonomie pracovišť
 • Simulace výrobních systémů - linek, robotů a pracovních postupů
 • Tvorba distribuovaných simulačních modelů
 • Optimalizační metody pro modelování výrobních systémů a procesů
 • Identifikace slabých míst

Reference

 • ŠKODA, HUTĚ, Plzeň, s. r. o.
 • Rodenstock ČR s.r.o.
 • GRAMMER CZ, s.r.o.
 • Lyckeby Amylex, a.s.
 • ZVVZ, a.s.
 • Západočeská plynárenská, a.s.
 • Formy Tachov s.r.o.

Patička