Přejít k obsahu

Bakalářský studijní program

1/ Akademický studijní program:   Strojní inženýrství (B0715A270013)

Standardní délka studia:                 3 roky

Forma studia:                                  prezenční, kombinovaná

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Studenti mohou po absolvování pokračovat ve studiu na dvouletém magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

Do jednotlivých specializací programu jsou studenti prezenční formy rozdělováni po dvou ročnících společného studia, studenti kombinované formy si volí jednu ze dvou nabízených specializací při podání přihlášky. Jednotlivé specializace z větší části korespondují se studijními programy navazujícího magisterského studia. Na příslušné katedře studenti zpracují v posledním ročníku svou závěrečnou kvalifikační (bakalářskou) práci.

Specializace:

  • Stavba energetických strojů a zařízení forma studia:  prezenční
  • Strojírenské materiály a technologie prezenční
  • Průmyslové inženýrství a management prezenční 
  • Strojírenská technologie - technologie obrábění prezenční
  • Konstruování strojů a technických zařízení prezenční / kombinovaná
  • Progresivní technologie a materiály kombinovaná

2/ Profesní studijní program:    Strojírenství (B0715P270003)

Standardní délka studia:             4 roky

Forma studia:                              prezenční

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ (ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). Studenti mohou po absolvování pokračovat ve studiu na dvouletém magisterském studijním programu, nebo odejít do praxe.

Studenti si volí jednu z nabízených specializací při podání přihlášky. Program zahrnuje praxi ve vybraných průmyslových podnicích po dobu zimního semestru 4. ročníku.

Specializace:

  • Specialista pro automotive praxi
  • Zabezpečování kvality
  • Programování NC strojů

Profily absolventů Bc. a Ing.

Přijímací řízení

Nutnou podmínkou pro přijetí v bakalářském studijním programu je maturitou ukončené středoškolské studium. Požadované doklady.

Pro uchazeče, kteří budou skládat maturitní zkoušku až v září, nabízíme řešení – kontaktujte naše studijní oddělení.

Patička