Přejít k obsahu

Certifikátové studium

Student má možnost si rozšířit studium svého základního oboru zapsáním dalších výběrových předmětů . Po složení zkoušek z těchto předmětů a závěrečné zkoušce obdrží certifikát jako přílohu k diplomu. Získání certifikátu je dalším z nabízených prostředků k získání vynikajícího postavení absolventů fakulty na trhu práce.

Studijní zaměření certifikátového studia:

Zabezpečování jakosti 

Výchova studentů v oblasti jakosti podle EOQ (European Organization for Quality) na úrovni funkce technika jakosti. 

Základy designu průmyslových výrobků 

Absolvent získá základní, jak praktické tak teoretické, znalosti týkající se designu průmyslových výrobků z oblasti výrobní nebo dopravní techniky. Student vypracovává a obhajuje závěrečný projekt. 

Metody a nástroje optimalizace podnikových procesů 

Student v průběhu certifikovaného studia získá teoretické znalosti z finančních, znalostních, informačních a materiálových podnikových procesů. Hlavní důraz v tomto studiu je kladen na moderní způsoby procesního modelování a následné optimalizaci těchto procesů. Student v závěru studia vypracovává a obhajuje závěrečný projekt z modelování a optimalizace podnikových procesů. 

Navrhování a výroba svařovaných konstrukcí 

Student získá teoretické znalosti z oblasti materiálů, technologií svařování a navrhování svařovaných konstrukcí. Student vypracuje a obhajuje závěrečný projekt z oblasti svařování. Absolvent tohoto studia může ve zkráceném přípravném kurzu (cca 100 hodin) a úspěšném složení zkoušky získat diplom Evropského (mezinárodního) svářečského specialisty (EWS, resp. IWS) dle předpisu Evropské svářečské federace (EWF) č. IAB-004-2000/EWF 411. 

Moderní materiály 

Absolvent získá základních přehled o moderních materiálech využívaných v technické praxi; jejich přípravě, vlastnostech a využití, a to včetně nanomateriálů. Důraz je kladen na mechanismus přípravy těchto materiálů a jejich identifikaci. Student v závěru studia vypracuje a obhajuje závěrečný projekt. 
Absolvent tohoto certifikátového studia najde uplatnění jako materiálový inženýr v širokém spektru výrobních oborů i výzkumných oblastí.

Patička