Přejít k obsahu

Kombinovaná forma studia

Forma studia, která je obecně známá pod pojmem dálkové studium. Studijní programy označené jako kombinované mají zvláštní režim výuky, a proto je možné je studovat například při zaměstnání. Jde o kombinaci samostudia a prezenční výuky na fakultě, případně osobních konzultací s vyučujícími. Fakulta tak vychází vstříc uchazečům, kteří jsou zaměstnáni a chtějí či potřebují si zvýšit kvalifikaci.

Kombinovanou formou je možné studovat vybrané studijní programy / specializace.

Výuka v bakalářském studijním programu probíhá dle rozvrhu v pátek a v sobotu 1x za 14 dní formou přednášek a konzultací a je rozvrhována na celý den. V navazujících magisterských studijních programech probíhá podobně, případně, při malém počtu studentů, formou konzultací bez pevného rozvrhu. Student se pak domlouvá přímo s garantem předmětu, přičemž na začátku semestru proběhnou první setkání dle rámcového rozvrhu.

Statut studenta - student kombinovanou formou má v rámci univerzity stejné právo
na využití studijních prostor, menzy či knihovny. Nemá však nárok na prospěchové či ubytovací stipendium. Do 26 let je i za studenta kombinované formy placeno povinné zdravotní pojištění, pokud není zaměstnancem.

Užitečné informace: studijního poradenství

Patička