Přejít k obsahu

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM

Akademický studijní program, standardní délka studia: 2 roky

 

1/ Stavba energetických strojů a zařízení (N0715A270013)

     Forma studia:                              prezenční

     Specializace:

  • Stavba energetických strojů a zařízení
  • Stavba jaderně energetických zařízení

2/ Konstruování strojů a technických zařízení (N0715A270017)

     Forma studia:                              prezenční, kombinovaná

     Specializace:

  • Konstruování výrobních strojů zařízení
  • Konstruování vozidel a manipulačních zařízení
  • Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky

3/ Obrábění, aditivní technologie a zabezpečování kvality (N0715A270011) 

     Forma studia:                              prezenční

     Bez specializací

4/ Materiálové inženýrství a výrobní technologie (N0715A270014)

     Forma studia:                              prezenční, kombinovaná

     Bez specializací

5/ Průmyslové inženýrství a management (N0715A270012)

     Forma studia:                              prezenční, kombinovaná

     Bez specializací

Uchazeči mají možnost zvolit si kromě vybraného studijního oboru / specializace (priorita 1) ještě přihlášku na náhradní studijní obor / specializaci (priorita 2), kam budou zařazeni v případě, že prioritní obor nebude z důvodu malého počtu uchazečů otevřen. V tomto případě požadujeme uhrazení administrativního poplatku pouze za přihlášku s prioritou jedna.

Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba diplomové práce. Absolventům studia v magisterských studijních programech se uděluje akademický titul „inženýr“
(ve zkratce „Ing.“ uváděné před jménem).

 

Vizualizace studijního plánu.

 Podmínky pro přijetí

Nutnou podmínkou pro přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně dokončené bakalářské studium. Požadované doklady.

Patička