Přejít k obsahu

Obory magisterského studijního programu

Studijní obor: Stavba jaderně energetických zařízení

Studijní obor je orientován převážně na potřeby českého výzkumu, výroby a provozu jaderně energetických zařízení. Studium je zaměřeno, na základě vlastních více než padesátiletých zkušeností v budování jaderných oborů, na potřebné znalosti z matematiky, fyziky, chemie, základů strojírenství, elektrotechniky, rozšířené o reaktorovou fyziku, termohydrauliku a komplex jaderně energetických zařízení, tj. na konstrukci, technologii, výrobu, montáž, uvedení do provozu a jejich hlediska provozní bezpečnosti a vliv na životní prostředí. Absolvent je připravený odborník pro projektové, konstrukční, výpočtové, technologické, výrobní, provozní a servisní práce ve výzkumných ústavech, průmyslu, na jaderných elektrárnách, v provozech výzkumných a školních reaktorů, na pracovištích radiační hygieny, průmyslové a zdravotnické defektoskopie.

Patička