Přejít k obsahu

Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Děkan Fakulty strojní vyhlašuje 2.kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Termíny přijímacího řízení:

Akce

Typ studia

Termín

Den otevřených dveří

 

12.1.2017

1. kolo přijímacího řízení

Podání přihlášky

Bakalářské / navazující magisterské studium

do 14. 4. 2017 

Doktorské studium

do 31. 5. 2017

Zaplacení přihlášky

Doložení požadovaných příloh k přihlášce

Bakalářské / navazující magisterské studium

do 21. 4. 2017

Doložení absolvování předchozího studia 1

Doložení nostrifikace zahraničního studia 2

Bakalářské / navazující magisterské studium

do 23. 6. 2017

Rozhodnutí přijímací komise 3

Bakalářské / navazující magisterské studium

 30. 6. 2017

2. kolo přijímacího řízení

Podání přihlášky

Bakalářské / navazující magisterské studium

do 11. 8. 2017 

Zaplacení přihlášky 

Doložení požadovaných příloh k přihlášce

Bakalářské / navazující magisterské studium

do 18. 8. 2017 

Doložení absolvování předchozího studia

Doložení nostrifikace zahraničního studia 2

Bakalářské / navazující magisterské studium

 do 15. 9. 2017

Zasedání přijímací komise 3

Bakalářské / navazující magisterské studium

1. 9. (15. 9.) 2017

 

Zápisy ke studiu 4

Bakalářské / navazující magisterské studium

září 2017

Zahájení výuky

Bakalářské / navazující magisterské studium

20. 9. 2017 (PS)

15. 9. 2017 (KS)

Imatrikulace

Bakalářské studium (PS)

listopad 2017

Poznámky:

1 Týká se studentů, kteří maturují (skládají státní závěrečnou zkoušku) v květnu či červnu akademického roku 2016/2017. Uchazeč musí doručit na studijní oddělení FST ověřenou kopii maturitního vysvědčení/ diplomu (případně potvrzení o absolvování VŠ studia, pokud bude diplom přebírat až při pozdější promoci). V případě, že uchazeč bude muset skládat maturitu až v září, může prostřednictvím studijního oddělení požádat o přeřazení přihlášky do 2. kola.

2 Týká se studentů, kteří dokončili předchozí studium v zahraničí. Nostrifikace získané po 15. 9. 2017 nemůžeme akceptovat v akademickém roce 2017/2018.

3 Rozhodnutí bude přístupné do 3 dnů na www.pr.zcu.cz, do 30 dnů písemně. Termín zasedání přijímací komise 15. 9. 2017 je určen pouze pro uchazeče, kteří budou skládat maturitu/ státní závěrečnou zkoušku v podzimním termínu. Tuto informaci je třeba sdělit prostřednictvím studijního oddělení do 18. 8. 2017. Studenti, kteří nebudou mít dokončený požadovaný stupeň předchozího vzdělání do 15. 9. 2017, nemohou být v akademickém roce 2017/2018 přijati.

4 Přijatí uchazeči se zapisují ke studiu v souladu s vyhláškou děkana, která bude k dispozici na stránkách fakulty do konce června 2017 (pro 1. kolo), případně začátkem září (pro 2. kolo). Nezapsaní uchazeči budou z evidence FST automaticky vyřazeni, aniž by nabyli statut studenta. 

PS - prezenční studium, KS - kombinované studium

 

Podmínky přijímacího řízení

Přijímací řízení je bez zkoušky, uchazeč je posuzován podle předchozího studia doloženého požadovanými dokumenty. Podrobné podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 2017/2018, včetně specifikace požadovaných příloh k přihlášce a způsobu hodnocení uchazečů najdete v dokumentu.

 

Předpokládaný počet přijatých uchazečů

  • Bc. studium: 600

  • Mgr. studium navazující: 150

  • Ph.D. studium: 30

 

Přehledové informace o přijímacím řízení na FST z předchozích let

Kontakty

Děkanát FST
Univerzitní 22
306 14 Plzeň
tel: +420 377 638 001

Přihlášky do bakalářského a navazujícího magisterského studia:

Mgr. Kateřina Brandová
studijní oddělení FST, dveře UV211
tel: +420 377 63 80 10
e-mail: brandova@fst.zcu.cz

Přihlášky do doktorského studia:

Dana Kučerová
studijní oddělení FST, dveře UV210
tel: +420 377 63 80 15
e-mail: dkucero@fst.zcu.cz

Úřední hodiny studijního oddělení: Po, St, Pá 7:30-11:00, 12:30-14:30 (http://fst.zcu.cz/study/studijni_odd/)

Patička